Trädvård/trädgård

Mittlandtsgårdens trädvård

Beskärning av fruktträd

Varför ska man beskära fruktträd?

Det du får är ett fruktträd som håller sig friskare, håller bättre för den tyngd skörden ger, och i och med det ett träd som blir äldre. Frukten blir större och skörden jämnare.
Andra anledningar är att få ett träd med den form du vill eller att hålla det nere i höjd.

När ska träden beskäras?

Historiskt sett har fruktträd oftast beskurits under våren, innan knoppsprickning, för att det var då man hade tiden. Träden som beskärs denna tid är kärnfrukter, tex äppel- och päronträd. Under de s.k JAS-månaderna (juli, augusti, september) är en period som är lämplig att beskära alla fruktträd.
Innan man bestämmer sig för vilken tid trädet ska beskäras, hänger samman med vilken slags beskärning man vill uppnå och status på trädet.

Olika slags beskärning

Uppbyggnadsbeskärning sker under trädets första år. Hur länge den pågår beror på vilket slags fruktträd det är som gäller.
Den vanligaste beskärningen är underhållsbeskärning. Då tas bla döda och korsande grenar bort.


Övriga träd

Står ett träd på en mindre lämplig plats erbjuder vi hjälp att fälla och att kapa det i lämpliga längder. Vi erbjuder hjälp att hamla äldre träd, eller att nyhamla yngre träd.


Kostnad för "trädarbete"

Pris per timme: 440 kr (är du berättigad till RUT-avdrag betalar du 220 kr/h).

För mer information - kontakta oss.Trädgårdsskötsel


Vill du ha hjälp med skötsel av din trädgård? Vi klipper din gräsmatta, rensa dina rabatter, kantskär grusgången, klipper häcken, m.m. Hör av dig så diskuterar vi vad vi kan hjälpa till med.

Kostnad

Pris per timme: 400 kr (är du berättigad till RUT-avdrag betalar du 200 kr/h). Ev. hyra av maskiner tillkommer.

Givetvis RUT-avdrag på alla trädgårdstjänster!

Varukorgen är tom